Tjänster:

WGLS erbjuder oberoende tätskiktsbesiktningar med besiktningsprotokoll och skadedokumentering. 

Besiktningen utförs med ström, detta är ett tillförlitligt sätt att pinpointa läckage/brister och samtidigt icke destruktivt för tätskiktet. Man behöver inte göra åverkan i tätskiktet som man gör för sökning med rök/vatten eller dylikt. Sökningen är effektiv då man klarar söka av mellan 2000-3000 kvm/ dag beroende på tätskiktets utformning.

I dagens läge ersätter den ej tätskiktsgarantiers vattenprovtryckning av dolda tätskikt men är ett tillförlitligt och tidsbesparande extra hjälpmedel/substitut innan eller efter en sådan, därmed kan byggtiden kortas ner och gör det till ett kostnadseffektivt sätt, samt minskad risk för genomträngande vatten i konstruktionen.

Gröna tak och solceller är framtiden och föreskrivs allt mer inom dagens byggnation, innan montering av sedumtak/solceller kan och bör man med fördel göra en grundlig tätskiktsbesiktning av detta slaget för att säkerställa framtida oönskade problem vilket både kostar tid och pengar.

  • Tätskiktsbesiktning
  • Besiktningsprotokoll
  • Årliga serviceavtal